PHP on Windows - Bölüm 3 : Windows üzerinde daha etkin PHP

PHP On Windows - Bölüm 1 : FastCGI ve PHP on Windows - Bölüm 2 : IIS 7.0 başlıkları ile yayınladığım PHP on Windows başlıklı serinin üçüncü bölümünü aşağıda okuyabilirsiniz :

IIS 7.0 ile ASP, .NET ve PHP uygulamaları aynı sunucu üzerinde çalışabilmekte, hatta aynı uygulama içerisinde aynı anda kullanılabilmektedir. PHP ve .NET aynı uygulama içerisinde session ve yetkilendirmelerini paylaşarak uygulamanın bir kısmının .NET bir kısmının da PHP olarak yazılabilmesi mümkün olmaktadır.

FastCGI ile aynı web sunucusu üzerinde birden çok PHP versiyonu (PHP 4 ve 5) ve bunların ayrı ayrı konfigürasyonları çalıştırılarak uygulamaların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunularak farklı ihtiyaçları olan birden çok uygulama aynı sunucuda çalıştırılabilmektedir. Uygulamalar ayrı ayrı uygulama havuzlarına (application pool) alınarak sunucu üzerinde oluşturabileceği işlemci, hafıza, bağlantı sayısı için sınırlamalar yapılabilmekte, bir uygulamada oluşan bir hatanın diğer uygulamaları etkilemesi önlenmektedir.

FastCGI’ın en önemli özelliklerinden olan işlemlerin her talepte yeniden oluşturulmadan tekrar kullanılması ve bağlantıların açık tutulması ile performans artışı sağlanmaktadır. Ayrıca IIS 7.0’ın dinamik sıkıştırma ve caching özellikleri PHP uygulamalarında da kullanılarak performans artışı daha üst seviyelere çıkartılabilmektedir.

Apache’de varolan mod_rewrite özelliği, IIS 7.0’da URL Rewrite modülü (http://www.iis.net/extensions/URLRewrite) ile PHP uygulamaları için de sağlanabilmektedir. PHP uygulamasında htaccess dosyasında yer alan kurallar kolayca URL Rewrite modülüne aktarılabilmektedir. Ayrıca erişim kontrolü ve güvenlik ayarları da (IP, domain kısıtlaması, istek filtreleme vb.) detaylı olarak IIS 7.0 üzerinden yapılabilmektedir.

PHP uygulamalarının çoğunlukla Windows üzerinde geliştirilip yayınlanma aşamasında Linux ortamına taşındığından bahsetmiştik. IIS 7.0, uygulama ile ilgili ayarları sitenin ana klasöründe web.config dosyasında tutmaktadır. Bu dosya PHP’de dahil tüm uygulama türleri için geçerlidir. Böylece yazılım geliştirici kendi bilgisayarı üzerinde uygulama geliştirmesini ve ayarlarını yapıp dosyaları IIS 7.0 sunucusuna gönderdiğinde ayrıca ayarlar ile uğraşmasına gerek kalmadan uygulamanın çalışması mümkün olmaktadır. Böylece yazılım geliştiricinin iş yükü azalmakta, aynı sunucu ortamının kullanılmasıyla yönetimsel işlerin ve sunucu sayılarının azalması sağlanabilmektedir.

Comments

Pingbacks and trackbacks (1)+